BESTÄLL

Det bra att ringa eller faxa in din beställning.
Det som ska vara med vid beställning är följande:
Namn: Företagsnamn och Beställarens namn
Telefon:
E-post:
Adressuppgifter:
Antal skyltar:
Material (färg):
Storlek:
Text:
Faktura adress:
Det går alldeles utmärkt att bifoga ritningar, Excel-dokument etc. vid beställning

Kommentera